Wat is een sollicatiebrief?

Een sollicitatiebrief is een geschreven e-mail of brief waarin je als sollicitant reageert op een vacature bij een bedrijf. Vaak is de sollicitatiebrief het eerste contact tussen sollicitant en werkgever. In sommige gevallen is er al eerder contact geweest tussen werkgever en sollicitant.

De sollicitatiebrief kan directe relatie hebben met een openstaande vacature. Indien dit niet het geval is dan is er sprake van een open sollicitatie. Bij een open sollicitatie probeert de sollicitant een bedrijf te interesseren door zichzelf te presenteren als mogelijke aanwinst voor het bedrijf. De sollicitant weet op dat moment niet of er wel plek is voor extra collega’s.

Vroeger werden sollicitatiebrieven anoloog verstuurd. Dit werd gedaan dmv een handgeschreven brief of via een typemachine. Inmiddels is dit gedigitaliseerd en worden vrijwel alle sollicitaties via e-mail verstuurd.

Naast de sollicitatiebrief is het gebruikelijk om een Curriculum Vitae bij te sluiten. In je Curriculum Vitae, kortweg CV, geef je informatie over je levensloop. Hierbij worden voor de werkgever relevante zaken opgenomen zoals opleidingen en werkervaringen.